PRAVO NA ODUSTAJANJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: podrska@apotekasrbotrade.rs ili na adresu firme:

Zdravstvena ustanova apoteka SRbotrade
Sinđelićeva 3
11000 Beograd, Vračar

  • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata Apoteci u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
  • Odustajanjem od ugovora potrošač se oslobađa svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
  • Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.
  • Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
  • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Apoteci
  • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora , smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.
  • Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje preko internet sajta, Apoteka je dužna da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučila potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao Apoteci, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
  • Potrošač je dužan da vrati robu Apoteci, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- Izjavu o odustanku od ugovra.
  • Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.